028 YET KIEU ST, KIM TAN WARD, LAO CAI CITY, VIETNAM
SATURDAY, MAY 26, 2018
Reserve a room
Đêm nhạc Bản sao Thần tượng âm nhạc - Bản sao Thiên Vương: Lưu Đức Hoa và Trương Học HữuNgày | 日期: 16/09/2017  Thời gian | 时间: 8:00p.m – 10:00p.m Địa điểm: Nhà hát Khách sạn Quốc tế Aristo Lào Cai  / 地点: 凯源国际大酒店 购票预订热线 / Booking Hotline: +84 (0) 912 ...
Womens day 201708 - 03 - 2017
Wine Tasting 2017---
Gratitude and Maturity Ceremony27 - 05 - 2017
Staff Party 201723 - 05 - 2017
Experiencing Porsche09 - 06 - 2017
Mothers day 201714 - 05 - 2017
Responding to the international environment day05 - 06 - 2017
Summarizing conference13 - 01 - 2017
Customer Conference - LG13 - 03 - 2017