028 YET KIEU ST, KIM TAN WARD, LAO CAI CITY, VIETNAM
SATURDAY, APRIL 21, 2018
Reserve a room
Aristo Entertainment Club
Đêm nhạc Bản sao Thần tượng âm nhạc - Bản sao Thiên Vương: Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu Đêm nhạc Bản sao Thần tượng âm nhạc - Bản sao Thiên Vương: Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu
Ngày | 日期: 16/09/2017 
Thời gian | 时间: 8:00p.m – 10:00p.m 
Địa điểm: Nhà hát Khách sạn Quốc tế Aristo Lào Cai  / 地点: 凯源国际大酒店 
购票预订热线 / Booking Hotline: +84 (0) 912 299 090 (VIET) /  +86 (0) 181 8736 1856 (CHI)