Direction
Discover Lao Cai
Reservation +84 (0) 2143 826 668
Share:
ENQUIRIES
THE SNAPSHOT
Step 1: Like and follow Aristo Fanpage (Aristo International Hotel)
Step 2: Take a picture Aristo and check in Aristo International Hotel
For more information please contact us at +84(0) 2143 826 668

第一步:先在凯源国际大酒店的网页按分享及跟随它
第二步: 将照片分享朋友圈,然后跟随凯源国际大酒店的网页
预知更多详情,请联系我们 + 84(0) 2143 826 668

Bước 1: Thích và theo dõi Aristo Fanpage (Aristo International Hotel)
Bước 2: Chụp ảnh và Check in tại Aristo International Hotel
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: +84(0) 2143 826 668

Time: 11:00 - 14:00 & 17:00 - 19:00 hours | Date: 3, 10, 17, 24 June 2017

Venue: Aristo International Hotel | 凯源国际大酒店 奖品包括:免费住宿凯源国际大酒店和精美礼品

Prize include free accommodation at Aristo Int Hotel and Souvenir Gift item
Phần thưởng bao gồm: Miễn phí ở tại Khách sạn quốc tế Aristo Lào Cai, cùng nhiều món quà hấp dẫn

*Terms and Conditions apply.附加其它条件


OTHER NEWS
© Copyright 2018 Aristo | Privacy Statement
Terms and Conditions
Design by V2GSoft
HOTEL RESERVATIONS
Tel No: +84 (0) 2143 826 668

ENTERTAINMENT TICKETING
Tel No: +84 (0) 2143 826 875
Aristo International Hotel
Address: 028 Yet Kieu St, Kim Tan ward, Lao Cai city, Vietnam
Tel No: +84 (0) 2143 826 668 | Fax No: +84 (0) 2143 826 669

Hanoi Representative Office: Room P501A, 5th Floor, Ford Thang Long Building, No. 105 Lang Ha street, Lang Ha ward, Dong Da district, Hanoi city, Vietnam.
Tel No: +84 (0) 2438 588 111 | Fax No: +84 (0) 2435 572 777
Website: www.aristohotel.com.vn - Email: info@aristohotel.com.vn